Nils Andersson Sandén

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:23 (avregistrerat nummer) 20 augusti 1903 - 28 november 1908