Nils Andersson och Sissa Pehrsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:14 (aktuellt nummer) 23 januari 1869 - 4 mars 1898
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 14 november 1907 -27 juli 1917

Nils Andersson var född den 29 januari 1824 i Vitaby och han gifte sig i Fränninge den 17 november 1866 med Sissa Pehrsdotter som var född den 29 oktober 1838 i Vitaby. Sissa var dotter till åbon på Grevlunda nr 18 Per Nilsson och hans hustru Ingeborg Persdotter. Nils kom till Vallarum från Mellby den 24 oktober 1865 och Sissa kom från Sankt Olof den 25 oktober 1866. Familjen bor kvar i Vallarum nr 14 och där Nils avlider den 10 december 1903 utav förfrysning. Enligt kyrkboken: “Död på hemväg från en skogsauktion varunder han råkat gå vilse i skogen och då mörkret fallit på ej mäktat reda sig utan blivit liggande på marken och förfrusit.” Sissa flyttar 1908 till Vallarum nr 9 och där hon avlider den 22 februari 1921 utav ålderdomssvaghet.

Tidningsartikel om Nils Anderssons bortgång i den Amerikanska tidningen Svenska Amerikanaren den 5 januari 1904.

Källa: Svenska amerikanaren 5 januari 1904

Bouppteckning efter Nils Andersson som avled på Vallarum den 10 december 1903.