Nils Andersson och Maria Lingren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:36 (aktuellt nummer) 16 februari 1904 - 17 februari 1910