Nils Andersson och Maria Andersson, född Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 12:5 (avregistrerat nummer) 3 november 1906 - 26 augusti 1936
Vallarum 8:18 (avregistrerat nummer) 3 maj 1904 - 26 augusti 1936
Vallarum 8:17 (avregistrerat nummer) 3 maj 1904 - 26 augusti 1936

Nils Andersson var född den 26 juli 1878 i Skånes Tranås nr 3, även kallad Tranås kvarn och han var son till ullspinnaren och arrendatorn Anders Persson och hans hustru Boel Larsdotter. Nils gifter sig den 12 december 1903 med Maria Andersson som var född den 10 januari 1883 i Skånes Tranås nr 25. Maria var dotter till åbon Håkan Ivarsson och hans hustru Eljena Olsdotter. Familjen brukar gården i drygt 30 år varefter dom flyttar till Näsby 15:19 i Tolånga och här avlider Nils den 23 juni 1954. Maria återfinns senare på Ramsåsa 36:1 i Ramsåsa och där hon avlider den 25 september 1967.

Barn

NamnBeskrivning
Ester Mariafödd 27 mars 1904 i Skånes Tranås. Ester Maria får en dotter, Anna Ingeborg den 8 november 1924 i Fränninge och som Anton Teodor Larsson erkänner faderskapet till. Ester Maria och Anton Teodor och deras dotter flyttar till Spjutstorp den 4 december 1925 och dom gifter sig den 10 oktober 1926. Anton Teodor var född den 10 september 1902 i Tosterup. Familjen är senare bosatt på Tomelilla nr 10 och där Ester Maria avlider den 18 februari 1972. Anton Teodor flyttar till Västergatan 43 i Tomelilla och där han avlider den 19 mars 1985.
Anna Sofiafödd den 9 januari 1908 i Fränninge. Anna Sofia Andersson flytatr till Fränninge nr 28 - Tuleslund där hon arbetar som tjänarinna. Hon gifter sig den 13 juli 1929 med snickaren Nils Rask som var född den 12 november 1905 i Fränninge. Familjen var bosatt på Ramsåsa 36 i Tomelilla och där Nils avlider den 25 oktober 1971. Senare är Anna Sofia bosatt på Bangatn 12 i Tomelilla och hon avlider den 23 januari 1981.
Edith Beatafödd den 16 maj 1910 i Fränninge. Edit Beata Andersson var tjänarinna hos Gustaf Adolf Persson på Vallarum nr 8 och hon flyttar till Vollsjö den 22 november 1929. Edith Beata gifter sig den 5 januari 1946 med Oskar Gottfrid Persson som var född den 4 december 1904 i Sövestad. Familjen är bosatt på Malmövägen 36 i Tomelilla och där Oskar Gottfrid avlider den 26 januari 1975. Edith Beata Persson flyttar till Rosencrantzgatan 31 B i Tomelilla och där hon bor fram till sin död den 12 november 1993.
Agnes Gunhildfödd den 6 maj 1917 i Fränninge. Agnes Gunhild Nilsson gifter sig med Albert Gotthard Nilsson den 8 december 1945. Albert Gotthard var född den 14 september 1916 i Glemminge. Familjen är bosatt på Pantzargatan 2 i Ystad och här avlider Albert Gotthard den 13 april 1975. Agnes Gunhild flyttar till Surbrunnsvägen 18 B i Ystad och där hon bor fram tills hon avlider den 17 december 2004.