Nils Andersson och Lisbeth Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:6 (aktuellt nummer) 27 mars 1861 - 3 oktober 1876

Nils Andersson var född den 18 april 1815 i Lövestad och han var son till husmannen i Stompaskog i Lövestad Nils Andersson och hans hustru Hanna Larsdotter. Nils gifter sig med Lisbeth Jönsdotter som var född den 21 juli 1819 i Tryde. Lisbeth var dotter till drängen Jöns Nilsson och hans fästegumma Maria Nilsdotter. Familjen kom till Vallarum från Andrarum 1848. Familjen köper fastigheten Vallarum 6:6 1861 och äger den fram till 1876 då sonen Ola tar över ägandet. Nils och Lisbeth bor kvar på Vallarum 6 och där Nils avlider den 15 oktober 1888 och Lisbeth avlider den 22 jumi 1912 utav
ålderdomssvaghet.

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd den 30 juni 1847 i Andrarum. Anders avlider den 25 maj 1858.
Olafödd den 31 juli 1849 i Vallarum. Ola Nilsson tar över föräldragården 1876.
Jönsfödd den 13 maj i Vallarum. Jöns Nilsson flyttar till Fränninge nr 14, 1871.
Mårtenfödd den 8 september 1853 i Vallarum. Mårten flyttar till Huaröd 1872. Mårten Nilsson gifter sig den 7 september 1912 med Bengta Nilsson som var född den 20 september 1854 i Västra Varm. Familjen bor i Västra Vram nr 19 och Mårten arbetar som jordbruksarbetare. Han avlider den 3 september 1918 i Västra Vram utav kräfta i magen.
Hanna född den 23 januari 1857 i Vallarum. Hanna Nilsson gifter sig den 18 augusti 1887 med Jöns Nilsson som var född den 16 maj 1822 i Långaröd. Familjen var bosatt i Trulshärad nr 1 i Långaröd och där Jöns avlider den 21 april 1907. Hanna bor kvar i Trulshärad och hon avlider där den 4 juni 1941.
Annafödd den 7 april 1861 i Vallarum. Anna Olsson, född Nilsson, gifter sig den 5 februari 1898 med Sven Olsson född den 6 december 1872 i Brandstad. Familjen köper Annas föräldragård 1903 utav brodern Ola Nilsson och dom driver gården fram till 1951.