Nils Wilhelm Andersson och Hanna Andersson, född Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:22 (aktuellt nummer) 10 maj 1954 - 3 november 1958
Starrarp 2:22 (aktuellt nummer) 3 juli 1944 - 3 november 1958
Starrarp 2:16 (avregistrerat nummer) 31 juli 1944 - 15 september 1953
Starrarp 2:15 (avregistrerat nummer) 31 juli 1944 - 15 september 1953
Starrarp 2:14 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1933 - 15 september 1953
Starrarp 2:13 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1933 - 15 september 1953
Starrarp 2:2 (aktuellt nummer) 10 maj 1954 –

Nils Wilhelm Andersson var född den 18 februari 1893 i Långaröd och han var son till åbon på Lilla Långaröd Anders Olsson och hans hustru Hanna Nilsdotter. Nils Wilhelm gifter sig den 23 januari 1920 med Hanna Mårtensson som var född den 11 augusti 1895 i Långaröd och hon var dotter till åbon i Hemmesköp Mårten Johansson och hans hustru Johanna Nilsdotter. Tre månader efter vigseln får paret en son som döps till Nils Assar Mauritz, men kallas Assar. Familjen är bosatt på Starrarp 2 och där avlider Nils Mauritz den 17 augusti 1958. Senare är Hanna bosatt på Fränninge pensionärshem och där hon avlider den 7 april 1979.

Jordbruksräkningen 1944, Nils Wilhelm Andersson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 uppgav Nils Wilhelm Andersson fastigheterna 16 mantal nr 2 Starrarp 1/32 mantal nr 2:8 Starrarp dels 1/128 mantal nr 2 3/128 mantal 2:16 1/64 mantal 2:13 Starrarp och där den totala arealen för fastigheterna uppgick till 11,5 hektar varav 11,25 hektar var åkermark. Man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner och man hade även installerat elektricitet för belysning.

 

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Nils Wilhelm Andersson som avled på Starrarp nr 2 den 17 augusti 1958.

Den 3 november 1958 förrättades bouppteckning efter förre hemmansägaren Nils Vilhelm Andersson på Starrarp nr 2, född 18 februari 1893 i äktenskap år 1920 med efterlevande makan Hanna Andersson på Starrarp nr 2, avled den 17 augusti 1958 och efterlämnade såsom dödsbodelägare:
änkan Hanna Andersson
sonen hemmansägaren Assar Nilsson, Starrarp nr 2, gift me Anna Nilsson.
I bouppteckningen upptogs fastigheten Starrarp 2:22 och upptogs till taxeringsvärdet på 6 200 kr. Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 48 569 kr och det fanns skulder på 3 473 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 45 096 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Assar Mauritzfödd den 10 april 1920 i Vollsjö. Nils Assar Mauritz Nilsson gifter sig den 23 juli 1944 med Anna Ingeborg Persson som var född den 22 september 1922 i Södra Åsum. Paret övertar Assars föräldragård 1971.