Nils Andersson och Elna Mårtensson

Nils Andersson föddes den 9 februari 1790 i Alestad och gifte sig med Elna Mårtensdotter, född den 1 augusti 1774 i Fränninge. Elna bodde på fastigheten och var tidigare gift med Mårten Jönsson, född den 18 november 1790 i Hårderup. Elna hade från första äktenskapet två barn. Nils Andersson och Elna Mårtensdotter har också en fosterson Nils Olsson, född 27 augusti 1830 i Hårderup. Nils Olsson flyttar till Svensköp 1848. Elna Mårtensdotter avlider den 30 november 1842 i en ålder av 68 år. Åbon och nämndemannen Nils Andersson avlider den 23 oktober 1870 i en ålder av 80 år, 8 månader och 12 dagar.

Vid bouppteckningen för Elna Mårtensdotter upptog fastigheten Hårderup 1:4 till ett värde av 166 kronor.

Den 12 april 1843 förrättades bouppteckning samt auktion och arvskifte efter nämndemannen Nils Anderssons hustru Elna Mårtensdotter i Hårderup vilken avled den 30 november 1842. Hon lämnade efter sig änklingen Nils Andersson och utan barn samt i tidigare äktenskap med Mårten Jönsson. I äktenskapet med Mårten Jönsson fick dom dottern Bengta vilken är avliden och som i äktenskap med Ola Persson fått sonen Nils, 12 år. I värderingen av dödsboet fanns fastigheten Hårderup 1, 1/36 mantal värderad till 166 Riksdaler samt övrigt lösöre till ett värde av 62 riksdaler. Summa skulder uppgick till 119 kr.

Bouppteckning för Nils Andersson

Den 31 december 1870 förrättades bouppteckning efter förre nämndemannen Nils Andersson som avled den 23oktober 1870. Närmast arvingar är avlidne brodern Anders Andersson i Kärrstorp och avlidne systern Sissa Andersdotters efterlevande barn Pehr, Anders och Nils. Vid värderingen av boet upptogs lösöret till 128 Riksdaler, samt att skulderna uppgick till 540 Riksdaler varav 510 Riksdaler till pigan Hanna Andersdotter för lön under åtta år.

I bouppteckningen för Nils Andersson 1870 finns fastigheten inte med utan den har avyttrats tidigare.

Barn

NamnBeskrivning
Bengtafödd 7 september 1811
Mårtenfödd 30 september 1815