Nils Andersson och Anna Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:43 (avregistrerat nummer) 27 februari 1892 - 9 mars 1903
Starrarps Ora 1:25 (avregistrerat nummer) 27 februari 1892 - 9 mars 1903
Starrarps Ora 1:24 (avregistrerat nummer) 27 februari 1892 - 9 mars 1903
Starrarps Ora 1:23 (avregistrerat nummer) 27 februari 1892 - 9 mars 1903

Nils Andersson var född den 29 oktober 1837 i Onslunda och han var gift med Anna Håkansson som var född den 15 februari 1847 i Tranås. Paret kom från Långaröd den 20 november 1900 och flyttar tillbaka till Långaröd den 27 oktober 1903. Paret hade gift sig den 15 februari 1868 och senare var dom skrivna på Långaröd nr 1 och där Nils avlider den 22 januari 1912. Anna bor kvar på Långaröd nr 1 och hon avlider den 16 juni 1914.