Nils Andersson och Anna Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 13 februari 1935 - 29 mars 1935
Fränninge 7:12 (aktuellt nummer) 2 juni 1967 - 14 november 1968