Nils Andersson Lindström och Hanna Göransdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:23 (avregistrerat nummer) 21 december 1872 - 3 april 1882

Nils Andersson Lindström föddes den 23 februari 1830 i Maglehem och han var son till husmannen på Trusseröd nr 5 Anders Månsson och hans hustru Anna Vilhelmsdotter. Nils gifte sig med Hanna Göransdotter som var född den 24 april 1842 i Andrarum. Familjen kom till Vallarum från Andrarum 1871. Nils Avlider den 28 december 1879 i Vallarum och övriga familjen flyttar till Vallarum nr 2. Hanna avlider den 6 april 1913 i Vallarum nr 2.

Bouppteckning efter Nils Anders Lindström som avled på Vallarum nr 7 den 28 december 1879.

Bouppteckning efter Hanna Lindström, född Göransdotter som avled på Vallarum nr 2 den 6 april 1913.

Barn

NamnBeskrivning
Olafödd den 12 januari 1868 i Andrarum. Ola Nilsson Lindström gifte sig den 14 september 1900 med Augusta Nilsson född den 24 januari 1873 i Munka Ljungby. Ola arbetade som lantbrukare och familjen var senare skriven på Hörby nr 1 Söder, Stg 987, Tvärgatan och Nils avlider den 29 januari 1938 på Hörby lasarett. Augusta är senare bosatt på Hillarp 20:3 i Munka Ljungby och hon avlider den 6 juli 1948.
Andersfödd den 9 juli 1869 i Andrarum. Anders Lindström gifte sig den 23 maj 1903 med Johanna Andersson född den 11 oktober 1867 i Gödelöv. Familjen var bosatt i Kläggeröd nr 4 1926 då man kom ifrån Lackalänga. Johanna avlider i Kläggeröd nr 4 den 11 januari 1934. Senare är Anders bosatt i Önneslöv nr 11 i Bonderup och där han avlider den 6 juli 1947.
Annafödd den 14 december 1870 i Andrarum. Anna förblev ogift och hon var bosatt i Vallarum nr 2. Ana avlider i Vetlanda den 5 november 1934 men hon var skriven i Vallarum nr 2.
Hannafödd den 8 november 1872 i Andrarum. Johanna Andersson gifte sig den 15 december 1913 med Ola Andersson född den 1 december 1865 i Andrarum. Familjen är bosatt i Bjälkhult 1:29 och där Ola avlider den 18 oktober 1952 och där Hanna bor kvar fram till sin död den 23 juli 1954.
Nilsfödd den 7 mars 1875 i Vallarum. Nils reste tidigt till Danmark och anmälde även senare att han ingått äktenskap i Danmark. Nils skrivs i Fränninge som obefintlis den 20 november 1901.
Mårtenfödd den 27 juni 1876 i Vallarum. Mårten avlider den 25 augusti 1877.
Mariafödd den 11 september 1877 i Vallarum. Maria Lindström förblev ogift hela livet och hon bodde kvar i Vallarum nr 7 fram till sin död den 3 november 1922. Hon avled utav inflamation i magen. Maria arbetade som sömmerska.
Idafödd den 10 juli 1880 i Vallarum. Ida Lindström var ogift och bosatt i kvarteret Gladsax nr i i Hörby och här avlider hon den 2 juni 1960.