Nils Andersson.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:7 (avregistrerat nummer) 19 januari 1841 - 19 juli 1859

Nils Andersson föddes i Vallarum den 22 februari 1818 och levde ensam på gården hela tiden förutom pigan Elna Andersdotter. Nils var som till de tidigare ägarna av fastigheten Anders Nilsson och hans hustru Karna Nilsdotter. Nils avled den 28 april 1859 i Vallarum efter långvarig bröstsjukdom 41 år gammal.

Bouppteckning efter Nils Andersson som avled på Vallarum den 28 april 1859.