Nils Algot Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 9:5 (avregistrerat nummer) 1 november 1953 - 13 mars 1970
Starrarp 9:2 Starrarps Kvarn (avregistrerat nummer) 1 november 1953 - 1981
Starrarp 5:3 (avregistrerat nummer) 31 oktober 1954 - 6 april 1981
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 31 oktober 1954 -

Nils Algot Nilsson