Nils Alfred Persson och Maria Persson, född Nordström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:26 (avregistrerat nummer) 10 juni 1919 - 11 juli 1946
Bjälkhult 1:19 (avregistrerat nummer) 10 juni 1919 - 11 juli 1946
Bjälkhult 1:11 (avregistrerat nummer) 10 juni 1919 -11 juli 1946
Starrarp 2:18 (aktuellt nummer) 11 juli 1946 - 7 januari 1949

Nils Alfred Persson var född den 11 september 1880 i Bjälkhult och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten åbon Per Nilsson och hans hustru Hanna Nilsson. Nils Alfred gifte sig med Maria Nordström den 28 oktober 1911. Maria var född den 31 oktober 1882 i Östra Strö. Maria var tvillingsyster med Ida och dom var döttrar till statardrängen Carl Nordström och hans hustru Augusta Olofsdotter. Familjen är senare bosatt på Starrarp nr 2 och där Nils Alfred avlider den 12 februari 1948. Maria bor kvar på Starrarp nr 2 och hon avlider den 27 maj 1972.

Jordbruksräkningen 1944, Nils Alfred Persson

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade vid jordbruksräkningen 1944 totalt 5 hektar mark där allt var åkermark.

 

 

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Alfred Persson som avled på Starrarp nr 2 den 12 februari 1948.

Den 10 maj 1948 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Alfred Persson på Starrarp nr 2, som född 11 september 1880 i äktenskap förenad 1913 med efterlevande änkan Maria Persson, avled den 12 februari 1948 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare:
änkan Maria Persson, Starrarp nr 2
dottern Hulda Persson, Centrallasarettet i Västerås
I bouppteckningen upptogs fastigheten Starrarp 2:18 enligt lagfartsbevis den 7 augusti 1946 och upptages till taxeringsvärdet på 5 000 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 26 898 kr och det fanns skulder på 4 036 kr vilket tillsammans ger en behållning i dödsboet på 22 862 kr.

 

Barn

NamnBeskrivning
Hulda Kristina född 14 juni 1919 i Fränninge. Hulda Kristina Persson gifte sig inte och hon var folkbokförd i Höör på Järnvägsgatan 20 A. Hon avlider den 16 mars 2009.