Nils Alfred Olsson och Anna Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 4:1 Starelund (avregistrerat nummer) 23 mars 1915 - 5 januari 1945

Nils Alfred Olsson, son till de tidigare ägarna, Ola Olsson och Anna Nilsdotter föddes i Vallarum den 25 juni 1880. Han gifte sig den 28 juli 1917 med Anna Nilsson född den 26 maj 1886 i Brösarp i L-län. Anna jobbade som hushållerska på gården. Familjen är bofast på Vallarum 4:1 och där Nils Alfred avlider den 9 februari 1945 och Anna avlider den 13 januari 1952.

Fastigheten omfattade totalt 48,8 hektar varav 22 hektar var åkermark och 26 hektar var skogsmark. Man hade investerat i fem lika jordbruksmaskiner och vatten var indraget i både boningshus och stallar. Det fanns även avlopp i boningshuset. Elektricitet var indraget för belysning.

Bouppteckning efter Alfred Olsson som avled på Vallarum nr 4 den 9 februari 1945.

Bouppteckning efter Anna Olsson, född Nilsdotter som avled på Vallarum nr 4 den 13 januari 1952.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Ollefödd den 9 december 1917 i Vallarum. Nils Olle Olsson gofter sig den 9 januari 1945 med Ellen Ingeborg Olsson född den 9 januari 1925 i Långaröd. Familjen är bosatt på Långarödsvägen 221 i Vollsjö och Nils Olle avlider den 15 augusti 2008 och Ellen Ingeborg avlider den 21 december 2014.