Nils Alfred Nilsson och Johanna Augusta Nilsson, född Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 29 mars 1923 - 29 juli 1926

Nils Alfred Nilsson var född den 30 juli 1871 i Tolånga och han kom från Jakobs församling i Stockholm och han kom till Fränninge församling den 9 januari 1900. Nils gifter sig den 31 juli 1920 med Johanna Augusta Nilsson, född Jönsson den 30 augusti 1866 i Sövde. Familjen är senare bosatt i Näsby nr 13 i Tolånga och där Nils som var handelsresande avlider den 14 maj 1926. Senare är Johanna bosatt i Harlösa nr 44:20 och där hon avlider den 9 mars 1950.