Nils Albrektsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:6 (avregistrerat nummer) 11 januari 1907 - 11 januari 1907
Starrarp 6:10 (avregistrerat nummer) 11 januari 1907 - 11 januari 1907
Bjälkhult 1:7 (aktuellt nummer) 11 januari 1907 - 11 januari 1907