Nils Albin Ekelund

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:35 13 februari 1928 - 29 juli 1966

Nils Ekelund var född den 17 januari 1903 i Östra Sallerup och han kom till Bjälkhult den 26 oktober 1928. Nils var son till hemmansägaren i Gummarp Jöna Andersson Ekelund och hans hustru Elna Nilsdotter. Nils var ogift hela livet och han avlider den 13 april 1965 i Bjälkhult.

Nils Albin Ekelunds familj brukade två område på Bjälkhult 1, 1875/83328 + 1/192 mantal och omfattade totalt 11 hektar varav 5,5 hektar åker och 4,25 hektar skogsmark. Gården hade investerat i fem jordbruksmaskiner för att underlätta brukandet. Vatten och elektricitet var inte indraget i stallar och boningshus.