Nils Albert Hultgren och Svea Hultgren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 7:5 Starrarps smedja (aktuellt nummer) 23 maj 1945 -

Nils Albert och Svea var syskon och dom ärvde fastigheten efter sina föräldrar. Svea Hultgren var
född 9 november 1900 i Matteröd. Svea Linnea Hultgren förblir ogift hela livet och bor kvar i Starrarp 7:5 fram till sin död den 27 maj 1986. Nils Albert Hultgren var född 16 augusti 1903 i Matteröd. Nils Albert förblir också ogift och bor kvar på gården Starrarp 7:5 och han avlider den 8 januari 1972.

Länk till: Artikel Nils Hultgren Msk 1968-11-27