Nils Agne Jonny Jönsson och Inger Anita Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 2:23 (aktuellt nummer) 19 november 1971 - 19 februari 1975
Hårderup 20:1 (avregistrerat nummer) 27 mars 1975 - 1 juni 1978

Nils Agne Jonny Jönsson var född den 5 december 1945 i Hörby och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Ragnar Olaus Jönsson och hans hustru Martha Gunborg Jönsson. Han gifter sig den 18 oktober 1969 med Inger Anita Jönsson som var född den 24 september 1949 i Maglehem.