Nils Adolf Persson och Klara Arvida Ingeborg Persson, född Sjöstedt

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:31 (avregistrerat nummer) 14 juni 1948 - 1 oktober 1949
Vallarum 7:25 (avregistrerat nummer) 14 juni 1948 - 1 oktober 1949

Nils Adolf Persson var född den 20 september 1901 i Östra Tommarp och han var son till Per Nilsson och hans hustru Sigrid Karolina Andersson på Östra Tommarp nr 3. Nils Adolf gifter sig den 20 september 1950 med sin hushållerska Klara Arvida Ingeborg Sjöstedt som var född den 31 januari 1901 i Valleberga. Klara Arvida Ingeborg var änka efter Karl Persson. Familjen är senare bosatt på Tjustorp 3:5 i Smedstorp. Nils Adolf arbetade som dikningsförman och han avlider i Tjustorp den 22 oktober 1976. Klara Arvida Ingeborg flyttar till Lantmannagatan 52 D i Malmö och där hon avlider den 2 november 1998.

Barn

NamnBeskrivning
Klara Arvida Ingeborgs barn:
Majken Viola Ingegärdfödd 28 april 1937 i Snårestad.