Nils Adolf Erhard Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:20 (avregistrerat nummer) 16 december 1936 - 3 juni 1944
Starrarp 3:17 (avregistrerat nummer) 16 december 1936 - 3 juni 1944
Starrarp 3:8 (avregistrerat nummer) 16 december 1936 - 3 juni 1944
Starrarp 3:7 Grönalund (avregistrerat nummer) 16 december 1936 - 3 juni 1944

Född 24 mars 1899 i Starrarp. Han är folkbokförd på Orås nr 1 i Bjärsjölagård där han förblir ogift och han avlider den 5 oktober 1976.