N Persson och Susanna Petersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:44 (aktuellt nummer) 28 oktober 1882 - 31 juli 1883