N. Kagan

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 1:17 (aktuellt nummer) 15 april 1961 – 19 maj 1965