Mathilda Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:39 (aktuellt nummer) 13 november 1956 - 13 januari 1968
Vallarum 8:28 Fredriksborg nr 1 (aktuellt nummer) 1 april 1934 - 22 maj 1956

Mathilda Olsson var född den 24 december 1879 i Fränninge och hon var dotter till åbon på Vallarum nr 14 Ola Andersson och hans hustru Kjersti Månsson. Mathilda köper fastigheten Vallarum 8:28 utav sin syster och hon bor där fram till 1956 då hon flyttar till Vallarum nr 14. Hon förblir ogift och hon avlider på Vallarum nr 14:29 den 28 oktober 1967.