Mathilda Lovisa Napolone Mörner, född Palmqvist.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 7:1 (avregistrerat nummer)

Född 1841 i Västra Ed
Död 1920 i Linköping

Fader är Carl Magnus Napoleon Palmqvist
Moder är Hedvig Burén
Gift med Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda

Titel: Friherrinna