Martin Jönsson och Ellen Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:57 (avregistrerat nummer) 3 april 1918 - 19 november 1919
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) 3 april 1918 - 19 november 1919