Martin Lindström och Ester Lindström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:2 (aktuellt nummer) 19 januari 1935 - 5 april 1935