Anna Lindström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 2:2 (aktuellt nummer) 6 februari 1922 - 19 januari 1935

Anna Lindström var född den 14 december 1870 i Andrarum och hon var dotter till åbon Nils Lindström Andersson och hans hustru Hanna Göransdotter. Anna var uppvuxen på Vallarum nr 7 och senare bosatt på Vallarum nr 2. Anna arbetade som sömmerska och hon avlider på Vallarum nr 2 den 5 november 1934.

Bouppteckning efter Anna Lindström som avled på Vallarum nr 2 den 5 november 1934.