Martin Håkansson och Ingar Håkansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:48 (aktuellt nummer) 2 mars 1907- 14 november 1907
Vallarum 9:37 (avregistrerat nummer) 2 mars 1907 - 14 november 1907