Martin Andersson (Fränninge nr 2)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 2:22 (aktuellt nummer) 28 mars 1953 - 31 mars 1954