Dödsbodelägarna efter Mårten Trulsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 10:4 (aktuellt nummer) 3 april 1908 - 24 januari 1910
Starrarp 1:12 (avregistrerat nummer) 3 april 1908 - 24 januari 1910
Starrarp 1:11 (avregistrerat nummer) 3 april 1908 - 24 januari 1910
Starrarp 1:10 (avregistrerat nummer) 3 april 1908 - 24 januari 1910
Starrarp 1:9 (avregistrerat nummer) 3 april 1908 - 24 januari 1910
Starrarp 1:8 (avregistrerat nummer) 3 april 1908 - 24 januari 1910