Mårten Trulsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:5 (avregistrerat nummer) 15 februari 1889 - 6 oktober 1906
Starrarp 1:12 (avregistrerat nummer) 20 november 1902 - 3 april 1908
Starrarp 1:11 (avregistrerat nummer) 20 november 1902 - 3 april 1908
Starrarp 1:10 (avregistrerat nummer) 20 november 1902 - 3 april 1908
Starrarp 1:9 (avregistrerat nummer) 20 november 1902 - 3 april 1908
Starrarp 1:8 (avregistrerat nummer) 20 november 1902 - 3 april 1908