Mårten Trulsson och Hanna Andersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:55 (avregistrerat nummer) 6 september 1864 - 30 juli 1902
Starrarps Ora 1:54 (avregistrerat nummer) 6 september 1864 - 31 mars 1917
Starrarps Ora 1:42 (avregistrerat nummer) 1872 - 1902
Starrarps Ora 1:38 (avregistrerat nummer) 6 september 1864 - 30 juli 1902
Starrarps Ora 1:32 (avregistrerat nummer) 6 november 1889 -31 juli 1917

Mårten Trulsson var föd den 16 maj 1837 i Långaröd och han var son till Truls Persson och hans hustru Hanna Olsdotter i Stora Långaröd. Mårten kommer till Församlingen 1861 och då gifter han sig den 19 april 1861 med Hanna Andersdotter som var född den 22 november 1838 i Starrarps Ora. Hanna var dotter till Anders Jönsson och hans hustru Kjersti Nilsdotter. Familjen bor kvar i Starraps Ora och Mårten avlider där den 9 april 1921 utav ålderdomssvaghet och Hanna avlider den 14 november 1925 utav samma orsak som Mårten.

Bouppteckning efter Hanna Andersdotter som avled i Starrarps Ora den 14 november 1925.

Barn

NamnBeskrivning
Mariafödd den 2 februari 1862 i Starrarps ora. Maria flyttar till Långaröd 1879 och till Lund den 17 augusti 1889. Maria Månsson, född Mårtensdotter gifter sig och hon är senare bosatt i Oderup nr 13 och där avlider hon den 12 januari 1945 utav ålderdomssvaghet.
Hannafödd 4 december 1863 i Starrarps Ora. Hanna flyttar till Östra Sallerup den 24 oktober 1881.
Annafödd den 2 april 1865 i Starrarps Ora. Anna avlider den 11 oktober 1892 i Starrarps Ora.
Jönsfödd den 17 september 1867 i Starrarps Ora. Jöns flyttar till Östraby den 1 april 1901. Jöns Mårtensson gifter sig den 23 december 1899 i Fränninge med Karna Andersson född den 26 januari 1868 i Vallarum nr 8. Familjen är bosatt i Hårdrup nr 4:11 och där avlider Jöns den 26 januari 1947 och Karna avlider där den 21 oktober 1951.
Andersfödd den 29 mars 1870 i Starrarps Ora. Anders Mårtensson gifte sig och han blev änkling den 13 juli 1914. Senare är han bosatt i Vallarum nr 14 och där avlider han den 11 maj 1945. Enligt andra uppgifter skulle han vara skiljd från Hanna Andersson genom sklijedom den 13 juli 1914.
Kjerstifödd den 18 februari 1873 i Starrarps Ora. Kjersti Hansson, född ¨Mårtensson gifte sig den 10 november 1905 i fränninge med åbon i Starrarps Ora Olof Hansson som var född den 4 juni 1875 i Långaröd. Familjen är senare bosatt i Långaröd 1:31 och där Kjersti avlider den 11 september 1947 och Olof avlider den 16 januari 1960.
Elnafödd den 3 oktober 1875 i Starrarps Ora. Elna Johanna Johansson, född Mårtensson gifte sig den 12 december 1902 i Fränninge med arrendatorn från Östraby Enok Johansson som var född den 3 januari 1877 i Östraby. Familjen är bosatt på Oderup nr 13 i Östraby och här avlider Elna den 26 Augusti 1955. Senare är Enok skriven som "åter församlingen" och han avlider den 8 januari 1965.
Perfödd 2 september 1878 i Starrarps Ora. Per flyttar till Norra Nöbbelöv den 26 oktober 1896. Senare gifter han sig och han blir änkling redan den 23 december 1904. Per bosätter sig långt senare på Östraby nr 1, ålderdomshemmet och där avlider han den 22 december 1952.
Johannafödd 30 april 1883 i Starrarps Ora. Johanna avlider den 14 februari 1884.