Mårten Trulsson och Else Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 25 augusti 1856 - 20 november 1902
Starrarps Ora 1:56 (avregistrerat nummer) 25 augusti 1856 - 9 mars 1904
Starrarps Ora 1:46 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 4 juni 1895
Starrarps Ora 1:37 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 4 juni 1895
Starrarps Ora 1:34 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 4 juni 1895
Starrarps Ora 1:31 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 4 juni 1895
Starrarp 10:4 (aktuellt nummer) 17 november 1849 - 20 november 1902
Starrarp 6:6 (avregistrerat nummer) 25 augusti 1856 - 20 november 1902
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 25 augusti 1856 - 20 november 1902
Starrarp 1:12 (avregistrerat nummer) 27 februari 1840 - 20 november 1902
Starrarp 1:11 (avregistrerat nummer) 27 februari 1840 -20 november 1902
Starrarp 1:10 (avregistrerat nummer) 27 februari 1840 - 20 november 1902
Starrarp 1:9 (avregistrerat nummer) 6 juni 1838 - 20 november 1902
Starrarp 1:8 (avregistrerat nummer) 6 juni 1838 - 20 november 1902

Mårten Trulsson var född den 7 december 1828 i Starrarp och han var son till rusthållaren Truls
Mårtensson och han hustru Hanna Månsdotter. Mårten gifter sig den 11 juni 1854 i Långaröd med pigan Else Nilsdotter. Else var född den i Långaröd den 2 januari 1830 och hon var dotter till åbon i Sjököp Nils Olofsson och hans hustru Hanna Pehrsdotter. Mårten är med i Riksdagsfullmäktige och han är kyrkvärd. Else avlider i Starrarp nr 10 den 23 april 1902 och Mårten avlider den 14 februari 1908 i Starrarp utav hjärnblödning.

Truls och Else köper Starrarp 1:8 och 1:9 den 6 juni 1838 och köper till Starrarp 1:10, 1:11
och 1:12 den 27 februari 1840.

Mårten och Elses son Nils blev ihjälstucken på Vollsjö torg 1892.

Tidningsklipp mm angående denna händelse.

Arbetet-1892-03-28

Göteborgs Aftonblad1892-03-18

Karlskrona Weckoblad 1892-06-30

Göteborgsposten 1892-03-19

Skaffaren onsdagen den 13 april 1892

Skaffaren onsdagen den 20 juli 1892.

Tidningen Social-demokraten tisdagen den 22 mars 1892

Länk till: Nils Mårtenssons begravning

Bouppteckning efter Else Nilsdotter som avled i Starrarp den 23 april 1902.

Den 20 november1902 förrättades bouppteckning efter förre riksdagsmannen Mårten Trulssons i Starrarp avlidna hustru Elsa Nilsdotter som avled den 23 april 1902 och efterlämnade utom änklingen barnen:
hemmansägaren Olof Mårtesson i Alestad
Anders Mårtensson i föräldrahemmet
Johanna, gift med hemmansägaren Magnus Mårtensson i Stora Herrestad
Anna gift med före detta hammansägaren Anders svensson i Starrarp men numera rest till Amerika
I bouppteckningen upptogs fastigheten som man gemensamt ägde 1/6 mantal Starrarp nr 10 som upptogs till taxeringsvärdet på 14 600 kr och fastigheten 1/16 mantal Starrarp nr 1 som upptogs till 6 600 kr. Enligt fastebrev daterat 25 augusti 1856 hade gemensamt förvärvats fastigheten 17/192 mantal Starrarp nr 6 som upptogs till taxeringsvärdet på 5 800 kr samt 1/128 mantal Starrarps Ora nr i som upptogs till 600 kr. Enligt lagfartsbevis å de 6 oktober 1896 har avlidna Elsa Nilsdotter i arv efter sina föräldrar Nils Ohlsson och Hanna Pehrsdotter erhållit 1/16 mantal Farhult nr 3 som värderades till 3 000 kr. Dom samlade tillgångarna bouppteckningen uppgick till 48 135 kr och det fanns skulder på 38 897 kr vilket ger en behållning på 9 238 kr.

Bouppteckning efter Mårten Trulsson som avled i Starrarp nr 10 den 14 februari 1908.

Den 3 april 1908 förrättades bouppteckning efter avlidne före detta riksdagsmannen Mårten Trulsson som avled den 14 februari 1908 och som dödsbodelägare efterlämnade:
sonen hemmansägaren i Alestad Olof Mårtensson
sonen hemmansägaren på Starrarp nr 10 Anders Mårtensson
dottern Johanna Mårtesson, gift med hemmansägaren Magnus Mårtensson, Herrestad
dottern Anna Mårtensson, gift med för detta hemmansägaren Anders Svensson i Starrarp, numera avrest
till Amerika av vilken sistnämnde anledning Anna Mårtensson företedde boskillnadsdom av den 13 februari
1905. I bouppteckningen upptogs följande fastigheter som den avlidne ägde enligt lagfartsbevis den 3 september 1907:
1/32 mantal Farhult nr 3 med värdet 1 500 kr
1/32 mantal Starrarp nr 1 med värdet 3 300 kr
17/384 mantal Starrarp nr 6 med värdet 2 900 kr
1/12 mantal Starrarp nr 10 med värdet 7 300 kr
1/256 mantal Starrarps Ora nr 1 med värdet 300 kr
Dom samlade tillgångarna i dödsboet uppgick till 22 686 kr och det fanns skulder på 18486 kr vilket ger en behållning på 4 199 kr.

Johanna Mårtensson, dotter till riksdagsmannen Mårten Trulsson i Starrarp. 1882

Mårten Trulsson

Armbågskulor av förgyllt silver, ägda av Alfred Munck på Louisefarm, Önnarp socken.
Köpta efter riksdagsmannen M Trulsson å no 11 Starrarp

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd den 11 januari 1856 i Starrarp. Johanna Mårtensson gifter sig den 9 augusti 1879 i Fränninge med åbon på Stora Herrerstad nr 14 Magnus Mårtensson som var född den 4 januari 1855 i Stora Herrerstad. Johanna flyttar i samband med vigseln till Stora Herrestad. Hon blir änka den 28 februari 1923 då Magnus avlider och Johanna avlider den 27 augusti 1930.
Annafödd den 19 december 1857 i Starrarp. Avlider den 14 september 1858 i Starrarp i en icke angiven sjukdom.
Annafödd 6 september 1859 i Starrarp. Anna Svensson, född Mårtensson gifter sig den 6 setember 1884 i Fränninge med åbon i Starrarp nr 10 Anders Svensson som var född den 10 april 1854 i Stararp. Anna blir änka den 24 augusti 1925 då Anders avlider utav embolia. Anna är folkbokförd på Norregatan 38 i Hörby och hon avlider den 23 februari 1943.
Christinefödd den 28 maj 1862 i Starrarp. Hon avlider den 15 oktober 1881.
Nilsfödd den 1 juli 1864 i Starrarp. Avlider den 15 mars 1892 genom att han blev ihjälstucken.
Oloffödd den 1 februari 1867 i Starrarp. Olof Mårtensson som var lantbrukare i Alestad nr 16 gifter sig i Östra Kärrstorp den 22 juni 1895 med Anna Nilsson född i Östra Kärrstorp den 1 maj 1872. Anna avlider den 21 april 1941 och Olof avlider den 3 april 1942. Båda avlider i Östra Kärrstorp.
Andersfödd den 23 januari 1870 i Starrarp. Anders tar över och brukar föräldragården Starrarp nr 10. Han gifter sig den 30 december 1914 med Anna Carlsson som var född den 28 januari 1884 i Långaröd. Anders avlider redan den 9 maj 1929 i Starrarp utav hjärnblödning. Anna flyttar senare till N Nygatan 6 i Höör och hon avlider den 9 juni 1959.