Välj en sida

Mårten Trulsson och Else Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 6:7 (avregistrerat nummer) 25 augusti 1856 - 20 november 1902
Starrarps Ora 1:56 (avregistrerat nummer) 25 augusti 1856 - 9 mars 1904
Starrarps Ora 1:46 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 4 juni 1895
Starrarps Ora 1:37 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 4 juni 1895
Starrarps Ora 1:34 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 4 juni 1895
Starrarps Ora 1:31 (avregistrerat nummer) 4 juni 1895 - 4 juni 1895
Starrarp 10:4 (aktuellt nummer) 17 november 1849 - 20 november 1902
Starrarp 6:6 (avregistrerat nummer) 25 augusti 1856 - 20 november 1902
Starrarp 6:2 (avregistrerat nummer) 25 augusti 1856 - 20 november 1902
Starrarp 1:12 (avregistrerat nummer) 27 februari 1840 - 20 november 1902
Starrarp 1:11 (avregistrerat nummer) 27 februari 1840 -20 november 1902
Starrarp 1:10 (avregistrerat nummer) 27 februari 1840 - 20 november 1902
Starrarp 1:9 (avregistrerat nummer) 6 juni 1838 - 20 november 1902
Starrarp 1:8 (avregistrerat nummer) 6 juni 1838 - 20 november 1902

Mårten Trulsson var född den 7 december 1828 i Starrarp och han var son till rusthållaren Truls
Mårtensson och han hustru Hanna Månsdotter. Mårten gifter sig den 11 juni 1854 i Långaröd med pigan Else Nilsdotter. Else var född den i Långaröd den 2 januari 1830 och hon var dotter till åbon i Sjököp Nils Olofsson och hans hustru Hanna Pehrsdotter. Mårten är med i Riksdagsfullmäktige och han är kyrkvärd. Else avlider i Starrarp nr 10 den 23 april 1902 och Mårten avlider den 14 februari 1908 i Starrarp utav hjärnblödning.

Truls och Else köper Starrarp 1:8 och 1:9 den 6 juni 1838 och köper till Starrarp 1:10, 1:11
och 1:12 den 27 februari 1840.

Skaffaren onsdagen den 13 april 1892

Skaffaren onsdagen den 20 juli 1892.

Tidningen Social-demokraten tisdagen den 22 mars 1892

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1902, sid 1

Bouppteckning efter Else Nilsdotter som avled i Starrarp den 23 april 1902.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1902, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1902, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1902, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1902, sid 5

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1902, sid 6

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1902, sid 7

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1902, sid 8

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1908, sid 1

Bouppteckning efter Mårten Trulsson som avled i Starrarp nr 10 den 14 februari 1908.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1908, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1908, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1908, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1908, sid 5

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1908, sid 6

 

Barn

NamnBeskrivning
Johannafödd den 11 januari 1856 i Starrarp. Johanna Mårtensson gifter sig den 9 augusti 1879 i Fränninge med åbon på Stora Herrerstad nr 14 Magnus Mårtensson som var född den 4 januari 1855 i Stora Herrerstad. Johanna flyttar i samband med vigseln till Stora Herrestad. Hon blir änka den 28 februari 1923 då Magnus avlider och Johanna avlider den 27 augusti 1930.
Annafödd den 19 december 1857 i Starrarp. Avlider den 14 september 1858 i Starrarp i en icke angiven sjukdom.
Annafödd 6 september 1859 i Starrarp. Anna Svensson, född Mårtensson gifter sig den 6 setember 1884 i Fränninge med åbon i Starrarp nr 10 Anders Svensson som var född den 10 april 1854 i Stararp. Anna blir änka den 24 augusti 1925 då Anders avlider utav embolia. Anna är folkbokförd på Norregatan 38 i Hörby och hon avlider den 23 februari 1943.
Christinefödd den 28 maj 1862 i Starrarp. Hon avlider den 15 oktober 1881.
Nilsfödd den 1 juli 1864 i Starrarp. Avlider den 15 mars 1892 genom att han blev ihjälstucken.
Oloffödd den 1 februari 1867 i Starrarp. Olof Mårtensson som var lantbrukare i Alestad nr 16 gifter sig i Östra Kärrstorp den 22 juni 1895 med Anna Nilsson född i Östra Kärrstorp den 1 maj 1872. Anna avlider den 21 april 1941 och Olof avlider den 3 april 1942. Båda avlider i Östra Kärrstorp.
Andersfödd den 23 januari 1870 i Starrarp. Anders tar över och brukar föräldragården Starrarp nr 10. Han gifter sig den 30 december 1914 med Anna Carlsson som var född den 28 januari 1884 i Långaröd. Anders avlider redan den 9 maj 1929 i Starrarp utav hjärnblödning. Anna flyttar senare till N Nygatan 6 i Höör och hon avlider den 9 juni 1959.