Mårten Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 3 september 1898 - 27 mars 1901