Mårten Svensson Karnot och Sissa Bengtsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:9 (avregistrerat nummer) 1826 / 31

Mårten Svensson Karnot föddes den 23 oktober 1794 i Svensköp och var gift med Sissa Bengtsdotter född den 24 september 1796 i Östraby. Mårten var son till åbon Sven Mårtensson i Svensköp och hans hustru Hanna Nilsdotter. Sissa var dotter till Bengt Persson och hans hustru Karna. Från 1850 står Mårten skriven som undantagsman och Mårten avlider den 10 februari 1869 och Sissa avlider den 16 november 1870.

Bouppteckning efter Mårten Svensson Cartnot som avled i Bjälkhult den 10 februari 1869.

Bouppteckning efter Sissa Bengtsdotter som avled i Bjälkhult den 16 november 1870.

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd 24 april 1823 i Bjälkhult. Anders Mårtensson gifter sig och han blir änkling den 18 oktober 1888. Familjen är bosatt i Västra Vram och Anders avlider i Västra Vrams fattiggård den 28 juli 1904.
Perfödd 11 juni 1827 i Bjälkhult. Flyttar till Sönnarslöv 1842. Per Gren gifter sig med Katrina Gren, född Abrahamsson och hon var född den 3 maj 1828 i Östra Sönnarslöv. Familjen var folkbokförd i Gräsma nr 1 i Huaröd och där Katrina avlider den 6 oktober 1904 och Per avlider den 27 december 1907.
Svenfödd 11 mars 1832 i Bjälkhult. Sven Mårtensson var gift och bosatt i Starrarp nr 2 och där han avlider den 18 mars 1919.
Olafödd 6 juli 1834 i Bjälkhult. Flyttar till Vollsjö nr 13 1850. Ola Mårtensson gifter sig med Anna Mårtensson, född Jönsdotter den 20 februari 1835 i Östra Sallerup. Familjen är bosatt på Gummarp nr 4 i Östra Sallerup och där Anna avlider den 31 juli 1911. Senare är ola bosatt på Bessinge nr 3 i Östra Sallerup och där han avlider den 12 augusti 1922.
Elsefödd 26 juli 1825 i Bjälkhult. Flyttar till Hårderup nr 8 1840. Else var gift med Per Ney och familjen var bosatt på Pärup nr 2 i Östar Sallerup och där Per avlider den 17 januari 1882 och Else bor kvar och hon avlider den 28 juni 1903.
Hannafödd 13 oktober 1829 i Bjälkhult. Flyttar till Efröd 1846.
Jönsfödd 19 februari 1837 i Bjälkhult. Jöns Mårtensson Karnot gifter sig och familjen är bosatt på Fränninge nr 29. Jöns avlider den 6 januari 1905.