Mårten Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:12 (avregistrerad fastighetsbeteckning) - 10 april 1850