Mårten Persson och Kersti Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 27:4 (avregistrerat nummer) 19 september 1842 - 18 november 1882
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 1836 -
Hårderup 6:2 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 10 juni 1852 - 14 december 1870