Mårten Persson och Anna Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 7:7 Stenbacken nr 2 (avregistrerat nummer) 5 mars 1914 - 15 februari 1919
Fränninge 7:6 Stenbacken nr 1 (avregistrerat nummer) 5 mars 1914 - 15 februari 1919
Starrarps Ora 1:43 (avregistrerat nummer) 28 oktober 1882 - 27 februari 1892
Starrarps Ora 1:25 (avregistrerat nummer) 28 oktober 1882 - 27 februari 1892
Starrarps Ora 1:24 (avregistrerat nummer) 28 oktober 1882 - 27 februari 1892
Starrarps Ora 1:23 (avregistrerat nummer) 28 oktober 1882 - 27 februari 1892

Mårten Persson var född den 2 juni 1851 i Fågeltofta och han var son till torparen Pehr Månsson på nr 9 Bontofta och hans hustru Hanna Mårtensdotter. Mårten gifter sig den 9 juni 1882 med Anna Jönsson född den 18 maj 1854 i Lövestad. Paret kom till Starrarps ora från Lövestad den 21 april 1882. Anna var dotter till åbon på Heinge nr 1 Jöns Olsson och hans hustru Kjerstina Olsdotter. Familjen bosätter sig på Skäpperöd 5, 6 i Långaröd och där avlider Mårten den 11 februari 1910 utav hjärtfel. Senare återvänder Anna till Fränninge och bosätter sig på Fränninge nr 7 och där hon avlider den 19 november 1943.

Barn

NamnBeskrivning
Mariafödd den 11 mars i Starrarps Ora. Maria Persson gifter sig den 5 oktober 1906 med lantbrukaren Jöns Persson född 18 oktober 1876 i Långaröd. och familjen är bosatt på Långaröd 4, 5. Maria avlider här den 1 juni 1928 utav lunginflamation. Jöns är senare skriven i Verum i Vittsjö församling där han avlider den 14 april 1962.
Ottofödd den 26 oktober 1885 i Starrarps Ora. Otto Mårtensson gifte sig den 14 juli 1916 med Frida Gustafsson född den 29 september 1892 i Långaröd.Otto var kronofjärdingsman och frida var specerihandlare. Otta avlider den 20 augusti 1932 i Önneköp nr 5 i Långaröd där familjen är bosatt. Frida är senare bosatt på Brunnsgatan 18 C i Lund och där hon avlider den 28 juli 1972.
Perfödd den 8 augusti 1888 i Starrarps Ora. Per Mårtensson förblev ogift hela livet och han var bosatt i Vanstad 26:15 och där han avlider den 13 december 1961.
Christinafödd den 16 januari 1891 i Starrarps Ora. Christina Andersson, född Mårtensson gifte sig den 28 juli 1916 med Nils Andersson född den 11 juni 1886 i Långaröd. Familjen är bosatt på St Haberga i Ekeby och där Christina avlider den 10 maj 1924 utav lungsot. Senare är Nils bosatt på Almgatan 6 i Ekeby och han avlider den 11 september 1976.
Almafödd den 22 juli 1894 i Starrarps Ora. Alma mårtensson förblev ogift hela livet och hon var bosatt på Skromberga 1:137, Östervärn i Ekeby och där hon avlider den 4 oktober 1953.
Ruthfödd den 22 juli 1894 i Starrarps Ora. Ruth Karlsson, född Mårtensson gifter sig den 28 oktober 1917 med Axel Johan Hartvig Karlsson född den 24 september 1888 i Harplinge i Halland. Familjen är bosatt på Lunnelidsvägen 35 i lidköping och där Ruth avlider den 12 april 1972. Axel Johan Hrtvig avlider den 9 september 1978 och då bodde han på Solhagsvägen 15 i Lidköping.
Esterfödd 25 februari 1898 i Starrarps Ora. Ester Andersson, född Mårtensson gifter sig den 2 december 1922 med Per Anshelm Andersson född den 28 november 1896 i Brandstad. Familjen är bosatt på Grinstofta 2:32 i Södra Åsum och där Ester avlider den 21 oktober 1947 och Per Anshelm avlider den 1 april 1971.