Mårten Persson och Elna Månsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp nr 2 ca 1803 - ca 1822
Starrarps Ora 1:16 (avregistrerat nummer) ca 1818 -
Starrarps Ora 1:7 (avregistrerat nummer) ca 1818

Mårten Persson var född den 1 september 1774 i Starrarp och han var son till Pehr Larsson och hans hustru Ingar Pärsdotter i Starrarp. Mårten gifter sig med Elna Månsdotter som var född den 13 november 1782 i Starrarp. Elna var syster till Nils Månsson, Skumpen och hon var dotter till husmannen Måns Persson och hans hustru Ingar Lassesdotter. Mårten och Elna ägde två fastigheter dels i Starrarps Ora nr 1, 1/64 mantal och Starrrap nr 2 på 5/32 mantal. Mårten avlider utav lungsot den 10 augusti 1821 Men fastigheterna stannar kvar inom familjen och den delas officiellt 1836 då Starrarp nr 2 delas mellan barnen och fastigheterna Starrarp 2:6 – 2:10 bildas. Elna gifter om sig med undantagsmannen Jöns Nilsson som var född den 16 juli 1793 i Fränninge. Familjen var senare bosatt i Starrarps Ora och där Elna avlider den10 juli 1854 utav ålderdomsbräcklighet.

Äger Starrarps Ora 1:7 norra delen omkring 1818.

Bouppteckning efter Mårten Persson som på Starrarps avled den 10 augusti 1821.

 

 

 

Barn

NamnBeskrivning
Pärfödd den 9 december 1804 i Starrarp.
Månsfödd den 9 oktober 1807 i Starrarp. Måns Mårtensson var gift med Ingar Persdotter som var född den 8 oktober 1817 i Fränninge. Familjen var senare bosatt på Fränninge nr 24.
Nilsfödd den 18 september 1811 i Starrarp.
Ingarfödd den 4 augusti 1814 i Starrarp. Ingar Mårtensdotter gifter sig den 12 november 1842 med åbon Per Mårtensson som var född den 23 februari 1814 i Brandstad. Familjen är senare bosatt på Killeröd i Östraby och där Ingar avlider den 26 januari 1873. Per är senare bosatt i Bjälkhult och han avlider den 17 januari 1890.
Olafödd den 18 april 1817 i Starrarp. Ola Mårtensson gifter sig den 29 november 1844 med Anna Månsdotter som var född den 30 maj 1819 i Östra Sallerup. Familjen var bosatt på Tullåkra i Östra Sallerup och där Ola avlider den 28 april 1883. Anna bor kvar i Tullåkra och hon avlider den 18 mars 1896.
Annafödd den 8 augusti 1820 i Starrarp.