Mårten Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:8 (avregistrerat nummer) 13 januari 1919 -31 juli 1944
Hårderup 8:7 (avregistrerat nummer) 27 juli 1885 - 27 juli 1885