Mårten Olsson och Kersti Håkansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:3 (aktuellt nummer) 23 januari 1869 - 26 juni 1885

Mårten Olsson var född den 20 juni 1834 i Bjälkhult. Mårten var son till åbon i Bjälkhult Ola Johansson och hans hustru Ingar Mårtensdotter. Mårten gifter sig den 8 oktober 1864 med Kjersti Håkansdotter som var född den 4 januari 1838 i Fränninge nr 24 och hon var dotter till Håkan Olsson och hans hustru Elna Nilsdotter. Familjen är bosatt på Vallarum 5:3 och där Mårten avlider den 5 juni 1884. Kersti flyttar 1892 till Fränninge nr 12 och där hon avlider den 8 april 1904.

Bouppteckning efter Mårten Olsson som avled på Vallarum nr 5 den 5 juni 1884.

Bouppteckning efter Kersti Håkansdotter som avled på Fränninge nr 12 den 8 april 1884.

Barn

NamnBeskrivning
Oloffödd 16 maj 1865 i Vallarum. Olof Mårtensson arbetade som skomakare och han gifter sig den 24 april 1891 med Anna Olsson född den 26 september 1859 i Östraby. Anna var dotter till husmannen Ola Olsson Holm och hans hustru Ingar Bengtsdotter. Familjen är bosatt i Hårderu nr 4 och där Anna avlider den 30 juni 1925 utav lunginflamation. Senare är Olof bosatt i Östra Kärrstorp i Bjärsjölagård och där han avlider den 24 oktober 1938.
Nilsfödd den 9 januari 1867 i Vallarum. Nils Mårtensson är färgare till yrket och han flyttar till Malmö den 24 oktober 1890.
Jönsfödd 18 juli 1850 i Vallarum. Jöns gifter sig den 3 oktober 1879 med Hanna Mårtensson, född Andersson den 12 december 1842 i Eljaröd. Familjen är bosatta i Vallarum nr 14 och där Jöns avlider den 9 januari 1909 och Hanna avlider den 5 oktober 1921 ålderdomssvaghet och åderförkalkning.
Ingrifödd den 8 april 1869 i Vallarum. Ingri Mårtensdotter avlider den 5 maj 1879.
Johannesfödd den 17 januari 1871 i Vallarum. Johannes Wallin flyttar till Malmö den 9 januari 1891 och till Lund 1894. Han arbetar som skräddare och han gifter sig den 10 november 1894 med Ida Karolina Wallin född den 19 augusti 1874 i Ransberg i Skaraborgs län. Familjen är bosatt i Lunds domkyrkoförsamling och där Johannes avlider den 2 juni 1916 efter att ha vistats på Orups sanatorium.Ida Karolina avlider i Lund den 24 maj 1942.
Christianfödd 19 mars 1873 i Vallarum. Christian Mårtensson avlider den 13 februari 1874 i Vallarum.
Pehrfödd den 15 januari 1875 i Vallarum. Flyttar tillsammans med modern till Fränninge nr 12 1892. Pehr Mårtensson arbetar som skräddare och han flyttar till Sankt Pauli församling i Malmö 1897. Pehr gifte sig den 13 augusti 1900 med Tilda Nilsson född den 14 december 1874 i Västra Karaby. Familjen bodde i kvarteret Tigern nr 4, Davidhallgatan 4 i Malmö där Pehr arbetade som skräddare och Tilda var sömmerska. Här avlider Pehr den 13 november 1911 och senare är Tilda bosatt på Lokföraregatan 3D i Lund och där hon avlider den 8 februari 1964.
Christianfödd den 18 juni 1877 i Vallarum och han avlider den 30 mars 1881.
Elisefödd den 28 augusti 1879 i Vallarum. Elise Mårtensdoter flyttar till Östra Sallerup 1889. Pigan i Tullsåkra Elise gifter sig den 22 april 1902 med åbosonen i Östra Sallerup nr 4 Per Persson född den 22 april 1879 i Östar Sallerup. Familjen är bosatt i Östra Sallerup 4:3 och där Per avlider den 27 februari 1947 och senare är Elise bosatt på Råby 1:3 i Östra Frosta och där hon avlider den 28 juli 1959.
Augustafödd 4 augusti 1882 i Vallarum. Flyttar tillsammans med modern till Fränninge nr 12 1892.