Mårten Olsson och Elna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 8:7 (avregistrerat nummer) 27 oktober 1846 - 27 juli 1885
Hårderup 8:6 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 oktober 1846 – 2 mars 1887
Hårderup 8:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1832 - ca 1887

Mårten Olsson född den 28 augusti 1814 i Hårderup och var son till Ola Nilsson född 15 mars 1760 och Hanna Matsdotter född 31 oktober 1776 i Hårderup. Mårten gifter sig den 22 januari 1847 med Elna Olsdotter född den 12 februari 1823 i Skumparp. Kom 1846 från Hårderup nr 1 där hon hade sitt föräldrahem med fadern Ola Nilsson född 7 november 1797 i Hårderup och modern Bengta Pehrsdotter född 28 oktober 1800. Elna Matsdotter avlider den 1 maj 1884 i Hårderup i en ålder av 60 år, 4 månader och 19 dagar. Mårten Olsson avlider den 19 maj 1891 i Hårderup i en ålder av 76 år 8 månader och 22 dagar.

Bouppteckning efter Elna Olsdotter som avled i Hårderup nr 8 den 1 maj 1884.

Den 5 juni 1884 förrättades bouppteckning efter hemmansägaren Mårten Olssons på Hårderup nr 8 avlidna hustrun Elna Ohlsdotter som avled den 1 maj 1884 och efterlämnade såsom sterbhusdelägare förutom änklingen med honom under äktenskapet sammanavlade barnen:
sonen Ola, boende i Malmö
sonen Nils, åbo Hårderup nr 8
sonen Anders, Hårderup nr 8
sonen Jöns, Hårderup nr 2
dottern Elna, avlden, men efterlämnade sonen Nils
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/18 mantal Hårderup nr 8 till taxeringsvärdet på 5 900 kr. Dom samlade tillgångarna i dödsboet uppgick till 7 250 kr och skulderna uppgick till 3 341 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 3 908 kr.

Bouppteckning efter Mårten Olsson som avled i Hårderup nr 8 den 19 maj 1891.

Den 25 maj 1891 förrättades bouppteckning efter avlidne undantagsmannen änklingen Mårten Olsson på Hårderup nr 8 som avled den 19 maj 1891 och efterlämnade såsom arvingar i äktenskap med förut avlidna hustrun Elna Olsdotter sammanavlade barnen:
sonen, snickaren Ola Mårtensson i Malmö
sonen, åboen Nils Mårtensson, Hårderup
sonen, åboen Anders Mårtensson, Hårderup
sonen, Jöns Mårtensson, Norrthou
dottern Elna, avliden men har efter sig lämnat i äktenskap med även avlidne mannen Jöns Nilsson i Hårderup sammanavlade sonen Nils.

Barn

NamnBeskrivning
Hannafödd 30 januari 1848 i Hårderup. Hanna Mårtensdotter flyttar till Malmö den 24 oktober 1871. Hon gifter sig den 6 november 1875 med åbon på Starrarps Ora Per Jönsson som var född 1 november 1846 i Östra Kärrstorp. Redan den 24 april 1877 avlider Hanna utav sjukdom på Lunds lasarett. Per gifter om sig 1878 och famlijen var senare bosatt på Farhult nr 1 i Långaröd och Per avlider den 16 juni 1924.
Elnafödd 27 februari 1849 i Hårderup. Flyttar till Vallarum nr 15 1874, där hon gifter sig den 6 februari 1874 med Åbon Jöns Nilsson född 10 augusti 1849 i Vallarum. Samma år flyttar dom till Hårderup nr 8 och bosätter sig vid föräldrahemmet. Elna Mårtensdotter avlider på Hårderup nr 8 den 18 augusti 1880. Jöns flyttar senare till Arlöv 8, 9, 10 jobbar som arbetare och han avlider den 17 september 1885.
Olafödd 9 september 1851 i Hårderup. Flyttar till Hårderup nr 9 den 24 oktober 1869 där han arbetar som dräng hos inspector Christian Ekström. Ola Mårtensson är snickare och flyttar den 17 januari 1879 till Caroli församling i Malmö. Den 25 oktober 1879 gifter sig Ola i Nevishög med Karna Johansson född i Nevishög den 30 maj 1854. Familjen var senare folkbokförd i Sankt Johannes församling i Malmö i kv Falken nr 12. Karna avlider den 26 november 1929 och Ola avlider den 17 mars 1937.
Nilsfödd 1 maj 1853 i Hårderup. Flyttar till Hårderup 9 1876 där han arbetar som statardräng hos inspector Bror Lago Pihl. Nils Mårtensson gifter sig den 7 augusti 1880 med Hanna Svensson som var född den 14 september 1851 i Västerstad. Familjen var bosatt på Hårderup nr 8 och där avlider Hanna den 17 september 1928. Nils flyttar senare till Hårderup nr 4 och han avlider den 28 december 1931.
Andersfödd 25 februari 1857 i Hårderup. Anders Mårtensson gifter sig den 30 juli 1887 med Karna Andersson som var född den 26 december 1858 i Fränninge. Familjen övertar Anders föräldragård och brukar den. Familjen är senare bosatt på Fränninge nr 26 och där avlider Karna den 27 april 1936 utav förkylning, kronisk andnöd och hjärtfel. Anders flyttar senare till Hårderup nr 8 och han avlider den 18 juli 1938 utav åderförkalkning.
Jönsfödd 6 september 1860 i Hårderup. Flyttar 1879 till Hårderup 4 för att arbeta som dräng hos Åbon Ola Nilsson under ett år för att sedan återvända till föräldragården. 1882 flyttar Jöns till Hårderup 2 för att arbeta som dräng hos åbon Jöns Persson. Jöns Mårtensson gifter sig den 6 juli 1890 med Hanna Andersdotter som var född den 8 juni 1861 i Fränninge. Familjen bosätter sig på Norrto nr 1 i Lyby och där Jöns avlider utav lungsot den 20 januari 1915. Senare är Hanna bosatt på kvarteret Gladsax, Kvarngatan 26 i Hörby, ålderdomshemmet och där Hanna avlider den 13 mars 1944 utav cancer.