Mårten Olsson och Elna Christiansdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 5:1 (avregistrerat nummer) 1862 - 1874?
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 3 november 1874 - 13 november 1888
Starrarp 1:6 (avregistrerat nummer) 1862 -

Mårten Olsson föddes i Starrarp den 17 november 1823 och var son till dom tidigare ägarna, åbon Ola Mårtensson och hans hustru Mätta Johansdotter. Mårten gifter sig i Fränninge den 10 juli 1853 med Elna Christiansdotter född i Vallarum lördagen den 22 januari 1831. Elna var dotter till åbon i Vallarum nr 2, Christian Mårtensson och hans hustru Bengta Olsdotter. Familjen kom från Östra Sallerup 1862 och tog över brukandet av föräldragården efter Mårtens bror Per. Familjen flyttar till Starrarp nr 2:10B om 1/96 mantal som man äger fram till 1888. Mårten och Elna bor kvar på Starrarp nr 2 fram till att Mårten avlider den 3 juni 1893. Två år senare, 1895, flyttar Elna till Starrarp nr 8 där hon är skriven som inhyses änka fram till sin död den 17 maj 1903. Dödsorsaken var bröstsjukdom.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 20 juni 1855 i Östra Sallerup. Flyttar till Malmö den 19 juni 1875.
Christianfödd 15 oktober 1857 i Östra Sallerup. Återvänder från Kristinehamn 1879 och reser utrikes den 23 april 1883. Folkbokförd i Örebro där han avlider 18 augusti 1897 på Köpmangatan 21 i Örebro utav hjärtförlamning.
Oloffödd 3 mars 1860 i Östra Sallerup. Flyttar Vallarum nr 15 för att arbeta som dräng hos åbon Nils Olsson och hans hustru Kersti Persdotter. Ogift man och han avlider den 29 mars i Skumparp 1:18.
Johannesfödd 2 oktober 1862 i Östra Sallerup. Flyttar till Vallarum nr 14 för att arbeta som dräng hos åbon Johannes Sjöberg och hans hustru Hanna Christiansdotter.
Bengtafödd 2 september 1864 i Starrarp. Flyttar till Malmö den 7 november 1881. Bengta Jacobsson Lindkvist, född Mårtensson gifte sig den 8 april 1906. Var folkboförda i Höör och avled den 14 juni 1947 på Rundgatan 5 i Höör.
Annafödd 2 december 1866 i Starrarp. Flyttar till Malmö den 18 oktober 1882.
Ingrifödd 24 april 1870 i Starrarp. Avlider den 14 januari 1877 i Starrarp utav strypsjukan.
Mathildafödd 8 januari 1873 i Starrarp. Flyttar till Malmö den 27 september 1889. Mathilda var en ogift kvinna kyrkobokförd i Limhamn och hon avled den 1 april 1948 på Vasagatan 3.
Johannafödd 8 mars 1876 i Starrarp. Avlider den 10 januari 1877 i Starrarp utav stryp- sjukan.