Mårten Nilsson (änkeman efter Maria Lovisa Orrberg)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 14 mars 1907 - 8 augusti 1919