Mårten Nilsson och Anna Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:20 (avregistrerat nummer) 12 maj 1881 -22 mars 1904
Vallarum 9:20 (avregistrerat nummer) 5 augusti 1902 - 22 februari 1921
Vallarum 9:15 (avregistrerat nummer) 25 maj 1910 - 22 februari 1921
Vallarum 9:13 (avregistrerat nummer) 25 maj 1910 - 22 februari 1921

Mårten Nilsson var född den 4 september 1858 i Fränninge nr 22 och han var son till åbon Nils Mårtensson och hans hustru Hanna Carlsdotter. Mårten gifter sig den 29 december 1888 med Anna Persson som var född den 5 november 1865 i Vallarum nr 8 och hon var dotter till arbetaren Pehr Johansson och han hustru Kjersti Larsdotter. Dom kom till Vallarum nr 9 ifrån Vallarum nr 8. Familjen återvänder senare till Vallarum nr 9 och där Mårten avlider den 23 december 1920 utav lunginflammation. Anna bor kvar och hon avlider den 8 januari 1932 på Hörby lasarett.

Bouppteckning efter Mårten Nilsson som avled på Vallarum nr 9 den 23 december 1920.

Bouppteckning efter Anna Persson som avled på Vallarum nr 9 den 8 januari 1932.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Sigfridfödd den 20 maj 1889 i Vallarum. Snickaren Nils Sigfrid Mårtensson gifter sig den 29 maj 1915 med Elna Mårtensson som var född den 20 april 1892 i Långaröd. Familjen var bosatt på Vallarum nr 9 och senare flyttar Nils Sigfrid till Fränninge nr 7, pensionärshemmet, och där han avlider den 17 juni 1973. Elna är bosatt på länssjukhemmet i Sjöbo och där hon avlider sen 17 april 1980.
Per Emilfödd den 17 augusti 1892 i Vallarum. Per Emil Mårtensson avlider den 8 februari 1909 på Lunds lasarett utav hjärtfel.
Anders Edvinfödd den 24 oktober 1895 i Vallarum. Anders Edvin flyttar till Kristine församling i Göteborg den 14 januari 1918. Anders Edvin Mårtensson gifter sig den 15 oktober 1922 Alma Maria Mårtensson, född Håkansson som var född den 4 augusti 1902 i Söderala i Gävleborgs län. Familjen är bosatt på Polhemsgatan 24 4 tr i Stockholm. Anders Edvin är kontorist och han avlider den 18 december 1975. Alma Maria flyttar senare till Fleminggatan 89 i Stockholm och hon avlider den 15 mars 19993.
Johanna Kristinafödd den 26 mars 1902 i Vallarum. Johanna Kristina Lundberg gifter sig och hon blev änka den 6 februari 1936. Senare är Johanna Kristina bosatt i kvarteret Boken på Torget i Vollsjö och hon avlider den 1 februari 1974.