Mårten Mårtensson och Hanna Bengtsdotter/Hanna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:3 (aktuellt nummer) 1834 -

Mårten Mårtensson var född den 26 oktober 1807 i Fränninge och han var son till Mårten Mårtensson och hans hustru Mätta Mattsdotter. Mårten gifte sig 1831 med Hanna Bengtsdotter som var änka och arbetade som piga på gården innan hon gifte sig med Mårten. Hanna föddes den 22 september 1808 i Vallrum och hon var dotter till Bengt Simonsson och hans hustru Kerstina Svensdotter i Vallarumshus. Mårten erhöll markerna i samband med det laga skiftet 1834 men familjen flytta till Vallarum från Fränninge först 1837. Den 15 december 1855 avlider Mårtens hustru Hanna Bengtsdotter i en oangiven sjukdom, 47 år gammal. Nästan två år senare den 19 september 1857 gifter Mårten sig igen. Han gifter sig med Hanna Jönsdotter född den 22 december 1809 i Ravlunda. Hanna kom från Norra Brösarp 1850 och var änka efter åbon Anders Persson. Hanna Jönsdotter hade två barn med sig i boet Anna och Bengta. Mårten avlider den 14 januari 1885 i en ålder av 77 år och han begrovs den 18 januari 1885. Hanna Jönsdotter avlider den 8 juni 1877 i Lindröds församling i Kristinastads län och är även begravd där. Hon avled i en bröstsjukdom.

 

Svenska Amerikanaren den 10 januari 1918

Artikeln här till vänster var införd i den amerikanska tidningen “Svenska amerikanaren” den 10 januari 1918 och berättar om Lars Hellström som avled i Minnesota den 28 december 1917. Lars var född i Vallarum.

 

 

 

 

 

Bouppteckning efter Hanna Bengtsdotter som avled på Vallarum nr 5 den 15 december 1855.

Bouppteckning efter Mårten Mårtensson som avled på Vallarum nr 5 den 14 januari 1885.

Barn

NamnBeskrivning
Kerstifödd tisdagen den 6 september 1831 i Vallarum och döpt i prästgården av kyrkoherden Mag. Rothstein. Kersti flyttar 1848 vid en ålder av 17 år till Vallarum 7 för att arbeta som piga. Hon flyttar tillbaka 1850 och 1851 flyttar till valalrum nr 6 för att åter arbeta som piga. Kersti avlider i en icke angiven sjukdom den 24 februari 1853.
Bengtfödd den 23 maj 1833 i Vallarum. Han flyttar till Ystad 1850. Bengt gifter sig den 17 april 1858 med Katharina Hjort. Familjen är bosatta på Vallarum nr 10 och här avlider Katharina den 23 november 1905 och Bengt Mårtensson avlider den 8 januari 1913.
Larsfödd den 19 juli 1838 i Vallarum. Lars Mårtensson flyttar runt på flera gårdar och arbetar som dräng. 1862 flyttar han tillbaka till föräldragården och där han den 29 december 1865 gifter sig med Kjersti Pehrsdotter som var född i Vollsjö den 14 mars 1844 och som arbetade som piga. Familjen flyttar senare till Vollsjö nr 30. Lars kallar sig Lars Hellström och familjen emigrerar till Amerika 1892.
Elnafödd 11 januari 1844 i Vallarum. Elna Mårtensdotter flyttar runt på olika gårdar för att arbeta som piga och kommer till Hårderup nr 3 1869 där hon den 24 april gifter sig med åbon Bengt Nilsson. Familjen stannar i Hårderup nr 3 och där Bengt avlider den 7 april 1905 och Elna avlider den 7 april 1927.
Olafödd den 15 februari 1846 i Vallarum. Ola Mårtensson avlider den 5 december 1855 i en ej angiven orsak endast 9 år gammal.