Mårten Månsson och Kjersti Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 13:1 (avregistrerat nummer) 1834 - ca 1838
Vallarum 7:12 (avregistrerat nummer) 1843 -

Mårten Månsson föddes i Hofvdahusen den 12 oktober 1788 och Mårten gifte sig med Kjersti Nilsdotter född den 18 november 1804 i Vallarum. Mårten avlider den 16 april 1849 och Kjersti avlider den 22 mars 1881.

Bouppteckning efter Mårten Månsson som avled på Vallarum 16 april 1849.

Bouppteckning efter Kjersti Nilsdotter som avled på Vallarum 22 mars 1881.

Barn

NamnBeskrivning
Månsfödd 15 april 1833 i Vallarum. Flyttar 1848.
Elna född 16 augusti 1827 i Vallarum. Flyttar till Vallarum nr 4 1846.
Hannafödd 1 april 1831 i Vallarum. Flyttar till Fränninge nr 26 1846. Hanna Mårtensson gifte sig den 8 april 1859 i Fränninge med Jacob Lasson som var född den 11 januari 1829 i Andrarum. Familjen bodde på Vallarum nr 15 och där Jacob avlider den 2 september 1896 och Hanna avlider den 5 december 1904.
Annafödd den 22 maj 1836 i Vallarum. Flyttar till Fränninge nr 26 1848.
Pehrfödd den 12 april 1843 i Vallarum.