Välj en sida

Mårten Månsson och Kjersti Nilsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 13:1 (avregistrerat nummer) 1834 - ca 1838
Vallarum 7:12 (avregistrerat nummer) 1843 -

Mårten Månsson föddes i Hofvdahusen den 12 oktober 1788 och Mårten gifte sig med Kjersti Nilsdotter född den 18 november 1804 i Vallarum. Mårten avlider den 16 april 1849 och Kjersti avlider den 22 mars 1881.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1848- 1849, sid 1

Bouppteckning efter Mårten Månsson som avled på Vallarum 16 april 1849.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1848- 1849, sid 2

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1848- 1849, sid 3

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1848- 1849, sid 4

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1848- 1849, sid 5

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1848- 1849, sid 6

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1848- 1849, sid 7

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1848- 1849, sid 8

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1881, sid 1

Bouppteckning efter Kjersti Nilsdotter som avled på Vallarum 22 mars 1881.

Källa: Arkiv Digital, Färs häradsrätts domböcker över bouppteckningar 1881, sid 2

Barn

NamnBeskrivning
Månsfödd 15 april 1833 i Vallarum. Flyttar 1848.
Elna född 16 augusti 1827 i Vallarum. Flyttar till Vallarum nr 4 1846.
Hannafödd 1 april 1831 i Vallarum. Flyttar till Fränninge nr 26 1846. Hanna Mårtensson gifte sig den 8 april 1859 i Fränninge med Jacob Lasson som var född den 11 januari 1829 i Andrarum. Familjen bodde på Vallarum nr 15 och där Jacob avlider den 2 september 1896 och Hanna avlider den 5 december 1904.
Annafödd den 22 maj 1836 i Vallarum. Flyttar till Fränninge nr 26 1848.
Pehrfödd den 12 april 1843 i Vallarum.