Mårten Månsson och Johanna Jönsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:18 (avregistrerat nummer) 18 juni 1888 - 18 april 1907
Vallarum 7:18 (aktuellt nummer) 18 juni 1888 - 16 januari 1914
Vallarum 6:1 (avregistrerat nummer) 1851 -

Mårten Månsson föddes på gården den 20 maj 1829 och gifte sig den 12 augusti 1865 med Johanna Jönsdotter född den 8 september 1833 i N Brösarp. Mårten står redan 1865 som f.d. åbo men dom bor kvar på gården fram till 1875 då dom flyttar till Vallarum nr 7. Familjen bor kvar på Vallarum nr 7 och där avlider Mårten den 16 januari 1916 och Johanna avlider den 9 januari 1918. Båda avled utav ålderdomssvaghet.

Bouppteckning efter Mårten Månsson som avled på Vallarum nr 7 den 16 januari 1916.