Mårten Månsson och Elna Jakobsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:42 (aktuellt nummer) 14 februari 1907 - 26 maj 1931

Mårten Månsson var född den 11 november 1862 i Andrarum och han gifte sig den 4 augusti 1894 med Elna Jakobsson som var född den 31 oktober 1866 i Vallarum. Elna var dotter till Jakob Lasson och hans hustru Hanna Mårtensdotter i Vallarum nr 15. Familjen kom till Vallarum nr 9 från Vallarum 15 1916. Mårten arbetade som åbo och slaktare. Dom bor kvar i Vallarum 9:42 och där Mårten avlider den 9 oktober 1936 utav astma och Elna avlider den 1 mars 1947 utav astma och hjärtsvaghet.

Bouppteckning efter Mårten Månson som avled på Vallarum nr 9 den 9 oktober 1936.

Bouppteckning efter Elna Jakobsson som avled på Vallarum nr 9 den 1 mars 1947.

Barn

NamnBeskrivning
Alma Kristinafödd den 24 december 1889 i Vallarum. Alma Kristina Mårtensson förblev ogift hela livet och hon bodde kvar i Vallarum 9:42 och där hon bodde fram tills hon avled den 12 oktober 1969.
Nilsfödd den 5 oktober 1894 i Vallarum. Nils Mårtensson gifter sig den 18 januari 1920 i Åhus med Eva Ekström som var född den 2 november 1896. Familjen bodde i Åhus 42:195 och Nils avled den 23 april 1953.
Ida Paulinafödd den 17 april 1902 i Vallarum. Ida Paulina Rosenkvist gifter sig den 9 maj 1934 med Adolf Edvin Rosenkvist som var född den 14 maj 1900 i Andrarum. Familjen är bosatt på Sergantgatan 11 i Malmö och där Ida Paulina avlider den 4 mars 1972 och Adolf Edvin avlider den 17 mars 1883.
Helge Gösta Sixtenfödd den 6 augusti 1909 i Vallarum. Helge Gösta Sixten Mårtensson gifter sig den 17 juli 1937 med Ruth Emilia Mårtensson som var född den 14 augusti 1906 i Andrarum. Familjen är bosatt på Lönngatan 1 D i Lövestad och där Helge Gösta Sixten avlider den 22 december 1985. Ruth Emilia Mårtensson avlider den 29 augusti 1987.